Go to top

Melkkies aan kaakbot vastgegroeid

Vast gegroeide melkkies aan het kaakbot in beeld gebracht.