Go to top

Een perfect gebit

Orthodontie: de eerste stap naar een mooi gebit

Een op de drie jongeren heeft tegenwoordig een beugel. Gelukkig vinden ook steeds meer volwassenen de weg naar de orthodontist. Want ook de volwassenen willen tegenwoordig graag een mooi regelmatig gebit. Zo kan het zijn dat vroeger de mogelijkheid voor een behandeling er niet was of dat op latere leeftijd verandering is opgetreden in de stand van het gebit. Ook kan een eerdere behandeling een onbevredigend resultaat hebben opgeleverd. Gelukkig is er altijd een oplossing.

Een orthodontist is opgeleid als tandarts en heeft daarna een vier-jarige wetenschappelijke specialisatie aan de universiteit afgerond. Er zijn ook tandartsen die orthodontische behandelingen uitvoeren. Een orthodontist voert geen andere tandheelkundige behandelingen uit, maar heeft wel uitgebreide tandheelkundige kennis. Hij kan daarom niet alleen heel goed adviseren over alle mogelijkheden op het gebied van de orthodontie, maar ook over gecombineerde behandelingen. De gebitsgezondheid staat hierbij voorop en wensen worden in het behandelingsplan opgenomen. Vanzelfsprekend is er vooraf uitleg over het behandelplan, de kosten en het eindresultaat.

Veel mensen denken dat de orthodontist alleen maar tanden 'rechtzet'. Voor een deel is dat ook waar: aan het eind van de behandeling heb je mooie rechte tanden, en passen de kiezen goed op elkaar. Echter er komt veel meer kijken dan alleen het verplaatsen van tanden en kiezen. De orthodontist kijkt ook naar een belangrijk aspect als groei en weet hoe het beste en mooiste evenwicht kan worden bereikt tussen de positie van de kaken, het gebit, de tong, de wangen en lippen.

De orthodontist kijkt naar het gebit en naar het gezicht, en overlegt vanzelfsprekend met de patiënt. Op basis van een uitgebreid onderzoek met röntgenfoto's en gipsmodellen, wordt de probleemstelling beoordeeld. Daarmee wordt een behandelplan gemaakt. De beugelbehandeling is daarmee afgestemd op het individuele gebit, de specifieke wensen van de patiënt en op het gewenste eindresultaat.

Een orthodontische behandeling bij volwassen patiënten kan tegenwoordig in vrij korte tijd tot een grote verandering leiden. Bij de meeste orthodontische behandelingen worden vaste (slotjes) beugels gebruikt. Die kunnen van metaal of van tandkleurig materiaal zijn. In 6 tot 12 maanden is daarmee in veel gebitten al een geweldige vooruitgang te boeken.