Go to top

Tarieven

De minister heeft per 1 januari 2013 besloten de gehele mondzorg en dus ook de orthodontie weer te laten vallen onder de door de overheid gereguleerde tarieven. Dat betekent dat de tarieven voor beugels zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor alle orthodontisten in Nederland gelijk zijn.

Uiteraard hangt uw eigen bijdrage voor een beugelbehandeling af van de door u afgesloten aanvullende ziektekosten verzekering.
U bent ongetwijfeld inmiddels al door uw zorgverzekeraar op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in uw polis.

De nieuw toegevoegde of gewijzigde verrichtingen en tarieven voor de orthodontie zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

Tarief beschikking orthodontische zorg 2021

www.nza.nl