Go to top

Samenwerking

Soms is het nodig om voorafgaand, tijdens of aansluitend aan een orthodontische behandeling, de hulp van andere specialisten in te roepen. Er wordt in dit verband nauw samengewerkt met je eigen tandarts en/ of met tandartsen die gespecialiseerd zijn in tandheelkundige deelgebieden (zoals bijvoorbeeld esthetische tandheelkunde, parodontologie en implantologie), met kaakchirurgen en logopedisten. Voor een behandeling kan zodoende de hoogst mogelijke kwaliteit gewaarborgd worden.