Go to top

Eerste Bezoek

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een beugelbehandeling. Enkele bijvoorbeelden zijn:

  • Je tanden staan nogal scheef.
  • Door gebrek aan ruimte breken je tanden niet of niet goed door.
  • De tanden en kiezen van je boven- en onderkaak passen niet goed op elkaar.
  • De vorm van de tanden klopt niet of er ontbreken èèn of meerdere tanden of kiezen (fout tijdens de aanleg van de tanden)

De beugelbehandeling zorgt ervoor dat je tanden recht komen te staan en dat je kiezen goed op elkaar passen. Wij zorgen er niet alleen voor dat je gebit er heel mooi uit komt te zien, maar ook dat het optimaal functioneert en je hele leven meegaat!

Bij het eerste bezoek zal een oriënterend gesprek plaatsvinden, waarbij globaal door de orthodontist aangegeven zal worden wat de behandelmogelijkheden zijn. Voor het maken van een definitief behandelplan is enige documentatie nodig in de vorm van gebitsmodellen en een aantal röntgenfoto’s.
Met deze documentatie leggen wij tevens de beginsituatie nauwkeurig vast. Dat is belangrijk omdat wij dan de veranderingen in de stand van de tanden, kiezen en kaken goed kunnen volgen.

Soms is het beter om nog te wachten met de aanvang van de behandeling en te kijken hoe de groei en ontwikkeling van je gebit en kaken verloopt. Wij zullen je daarom wel met een bepaalde regelmaat willen blijven zien, zodat we op het beste moment kunnen starten. Hierdoor zijn wij instaat om je behandeling zo kort mogelijk te laten duren.

De beste leeftijd om je gebit bij ons te laten beoordelen is als je melkkiezen nog moeten wisselen. Kom daarom op tijd bij ons langs.