Go to top

Hoogste kwaliteit: onze praktijk ISO-gecertificeerd!

En daar zijn wij trots op!
ISO 9001- Certificatie
houdt in dat een externe, onafhankelijke partij (een certificatie instelling) vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van onze praktijk aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen toetst deze instelling o.a. het beleid van de organisatie, de doelstellingen, wettelijke eisen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de bekwaamheid van medewerkers,
de uitvoering van procedures en de informatie over prestaties.

Onze organisatie wordt regelmatig getoetst, om te beoordelen of deze bij voortduring voldoet aan de eisen van de norm. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

Rapportcijfer 8.2:  Uit onafhankelijk praktijkonderzoek (een onderdeel van ISO-certificering) blijkt dat onze patiënten bijzonder tevreden zijn over hun orthodontische behandeling, de technische uitvoering ervan, over de verstrekte informatie  en de organisatie van de praktijk. Wij kregen een ruime 8 als eindcijfer.