Go to top

Identificatieplicht

Sinds 1 januari 2006 moeten patiënten zich identificeren in de zorg. De identificatieplicht geldt in ziekenhuizen, poliklinieken, zelfstandige behandelcentra en aanverwante zorginstellingen.

Identificatieplicht: voor wie?
De Identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Heeft een kind geen eigen identiteitskaart of paspoort, dan is het paspoort van de ouder waar het kind in vermeld staat, ook goed. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zelf een legitimatiebewijs hebben.

Misbruik voorkomen

De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. Onverzekerden zouden bijvoorbeeld bij een ziekenhuis zorg kunnen vragen op vertoon van een zorgpas van iemand die wèl een zorgverzekering heeft. Met de identificatieplicht wordt ook het risico op medische fouten kleiner, omdat de zorginstelling er zeker van is wie de patiënt is.