Go to top

Wij bieden tot wel 3 jaar garantie!

Garantie op breuk van uitneembare beugels tijdens de behandeling

Als buiten de schuld om van de patiënt een buitenbeugel, lipbumper, palatal bar, uitneembare plaat of een activator gerepareerd moet worden, dan vallen deze kosten onder de garantieregeling en zullen er geen extra kosten doorberekend worden. De beugel wordt dan gratis hersteld of vervangen.


Garantie op het eindresultaat
Na het verwijderen van een vaste beugel kunnen er kleine standsveranderingen optreden in het gebit. Het is daarom van groot belang om de tanden onder begeleiding vast te laten groeien met behulp van retentieapparatuur zoals spalken en/of een retentieplaat.

Kaken kunnen soms nog een tijdje doorgroeien tot wel 17 jr. bij meisjes en 21 jr. bij jongens.
Door late groei van de kaken en door overmatige druk van de tong of interpositie van de lip kan een standsverandering van de voortanden ontstaan wat kan leiden tot een verandering van de pasvorm en van de horizontale- en/of verticale overbeet .

Onze garantieregeling is alleen van toepassing op de stand van de tanden: individuele standsveranderingen zoals draaiingen en hoogteverschillen. Op de pasvorm van de kiezen en/of op de overbeet (horizontale en/of verticale overbeet) is de garantieregeling niet van toepassing.

Soms komt het voor dat een spalk loslaat van de tanden zonder dat de patiënt dit door heeft. Dit kan gebeuren na herhaaldelijk op harde dingen gebeten te hebben of door een dieper wordende beet, waardoor de ondertanden contact maken met de spalk achter de boventanden. Door het verbuigen van de spalk of door het loslaten van de spalk kunnen er standsveranderingen van één of meerdere tanden optreden.

Garantie tijdens de retentiefase
Na het afsluiten van de actieve behandelfase komt de patiënt gedurende een periode van 3 jaar voor retentiecontroles om het proces van stabiliseren te begeleiden en te controleren.

Als de patiënt altijd goed heeft meegewerkt en op alle retentiecontroles is geweest, dan zal een herbehandeling tijdens de retentiefase (dus als de patiënt nog niet is afbehandeld) onder garantie uitgevoerd worden.


Garantie na afbehandeling
In alle redelijkheid zal bekeken worden wat de oorzaak is van de standsverandering en hoeveel tijd er is verstreken na het afbehandelen. In overleg zal bekeken worden of de kosten voor herbehandeling onder coulance vallen of tegen kostprijs doorberekend zullen worden.
Bij een eventueel geschil over de interpretatie zal het in redelijkheid gegeven advies van de adviserend tandarts van de zorgverzekeraar bindend zijn.

Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt indien:

- Er sprake is van onzorgvuldigheid (zelf de spalk verbuigen, te lang gewacht met contact opnemen, verlies, bijten op harde dingen).

- Indien de voorschriften over hoe om te gaan met de spalk en de eventuele retentiebeugel niet of onvoldoende zijn opgevolgd.

- De spalk niet in de praktijk van Dr. T.G.A. Krajenbrink is geplaatst of hersteld is door een andere tandarts en/of orthodontist.

- De patiënt de geadviseerde retentiecontroles in de eerste drie jaar na het verwijderen van de apparatuur niet is nagekomen.

- De retentieapparatuur kapot gegaan is na een bezoek bij een andere tandarts- of orthodontiepraktijk.

- De orthodontische behandeling op verzoek van ouders/patiënt vroegtijdig beëindigd is.

Na het afsluiten van de orthodontische behandeling kan geen aanspraak meer gemaakt worden op bovenstaande garantieregeling. In gezamenlijk overleg zal dan naar een zo goed mogelijke oplossing gezocht worden.